cảm biến

FOR Cummins Cross No.5WK96754B OE No.4326867

Bộ cảm biến Diesel Nitrogen Oxide (NOx) cho: Cummins Cross No.:5WK96754B OE No.:4326867 Điện áp: 24V Phích cắm: Phích cắm Square-4

Diode phục hồi nhanh SMF / SMA / SMB / SMC với chất lượng cao

Gói sản phẩm: SMF / SMA / SMB / SMC Diode khôi phục nhanh SMF / SMA / SMB / SMC là một loại diode bán dẫn có số đặc tính chuyển mạch và thời gian khôi phục ngược ngắn.Nó được sử dụng chủ yếu trong bộ nguồn chuyển mạch, bộ điều chế độ rộng xung PWM, bộ biến tần và các mạch điện tử khác….

Bộ điều chỉnh điện áp 13810600

Gói sản phẩm: SMF / SMA / SMB / SMC Diode khôi phục nhanh SMF / SMA / SMB / SMC là một loại diode bán dẫn có số đặc tính chuyển mạch và thời gian khôi phục ngược ngắn.Nó được sử dụng chủ yếu trong bộ nguồn chuyển mạch, bộ điều chế độ rộng xung PWM, bộ biến tần và các mạch điện tử khác….