Gable simli tor

Derýa diwary üçin altyburçly Gabion Meş

Gabion agyr galvanizli, goşa öwrümli, polatdan dokalan simden ýasalýar. MaterialGalvanizli, pvc örtükliPopular ululyklary2.7 / 3.4 / 2.2mm 8x10cm 2x1x1m2.2 / 2.7 / 2.2mm 6x8cm 2x1x0.3m

Diwary saklamak üçin Galfan örtükli altyburç simli Gabionlar

Gabion sebedi, şeýle hem gabion sebedi diýlip atlandyrylýar, poslama garşylyk, ýokary güýç we oňat süýümli galvanizli sim ýa-da mehaniki arkaly PVC örtük simleri bilen dokalýar.Sim materialy sink-5% alýumin garyndysy (galfan) sim, pes uglerod polat sim, poslamaýan polat sim ýa-da demir sim bolup biler.

Zawod daş Gabionyň diwaryny saklamak üçin galvanizli Gabion simli tor

Gabion gutulary dürli uzynlyklarda, inlerde we beýikliklerde üpjün edilip bilner.Gutulary berkitmek üçin gurluşyň ähli gyralary has uly diametrli simler bilen saýlanmalydyr.: