Iň gowy 10

Hytaýyň Daş enjamlary

banner4
banner9
banner8

HarytKategoriýalar

Ilki bilen hil, kompaniýamyzyň maksady, çig mal satyn almakdan taýýar önüm ammaryna çenli halkara ösen synag ölçeg enjamlary, berk synag prosesi bilen enjamlaşdyrylan hünär hiline gözegçilik bölümini döretmek.

Kompaniýagüýç

“Lingluo Tech” “Hytaýyň daş şäheri” - Hytaýda ýerleşýär, takmynan 60 gektar meýdany eýeleýär, 20 000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman standart ösümlikleri we dolandyryş binasynyň 4000 inedördül metrden gowragy gözleg we ösüş, önümçilikdir , daş önümçilik enjamlaryny öndürijiniň birinde satuw we hyzmat.Tejribe toplap, ajaýyp tehnologiýa we nol aralykdaky ähli taraplaýyn hyzmatlar kompaniýanyň gowy abraý gazanmagyny üpjün edýär.

biziňtaslama

Adamlara gönükdirilen, diri galmagyň hili, Üstünlik bilen ýeňiş gazanmak üçin, 20 ýyldan gowrak baý tejribe, ajaýyp tehnologiýa we nol aralykdaky ähli taraplaýyn hyzmatlar kompaniýanyň gowy bazar abraýyny gazanmagyny üpjün edýär.

Size ýol görkezmek üçin ýörite tehniki inerener

Hakyky zerurlyklaryňyza görä, iň amatly umumy dizaýn we meýilleşdiriş amallaryny saýlaň